Solvay na Slovensku

Solvay pôsobí na Slovensku od roku 1993, spoločnosť Solvay Slovchem s.r.o. zabezpečuje sprostredkovateľskú činnosť a technické poradenstvo pre oblasť chemikálii a plastov, má 3 zamestnancov.


 

Solvay vyvíja inovatívne, udržateľné a konkurencieschopné riešenia s pridanou hodnotou, ktoré sú prispôsobené požiadavkám koncových zákazníkov na týchto trhoch : 

  • letecký a automobilový priemysel, 
  • poľnohospodársky priemysel, 
  • stavebný priemysel, 
  • spotrebný tovar a zdravotníctvo, 
  • elektrotechnika a elektronika, 
  • energetika a životné prostredie, 
  • priemyselné aplikácie.

O spoločnosti Solvay

Solvay je medzinárodný výrobca chemikálií a vysoko výkonných materiálov. Koncern podporuje zákazníkov vyvíjať inovatívne, vysoko výkonné a udržatelné produkty, ktoré znižujú energetickú náročnosť, znižujú CO2 emisie, optimalizujú zdroje a zlepšujú kvalitu života. Koncern SOLVAY má hlavné sídlo v Brusseli, zamestnáva okolo 30. 900 spolupracovníkov v 53 krajinách a v roku 2015 dosiahol obrat 12,4 mld. Euro, z toho 90 % v obchodných aktivitách, kde sa celosvetovo skupina zaraďuje medzi TOP 3.  Solvay obsluhuje rozmanité trhy ako automobilový a letecký priemysel, spotrebné tovary a starostlivosť o zdravie, energetika a životné prostredie, elektro, elektronika, stavebný priemysel a priemyselná využitelnosť. Solvay S.A. (SOLB.BE) je kotóvaný na EURONEXT v Brusseli a Paríži. (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SOLB.BR)